Proiect “RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”
 

Proiectul "RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud" a fost finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 , Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
  Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacității Consiliului Județean Bistrița-Năsăud de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației.
   Valoarea totală a proiectului 3.090.154,00 lei din care:
  - 2.626.630,90 lei contribuția Uniunii Europene,
  - 401.720,02 lei contribuție din bugetul național,
  - 61.803,08 lei contribuția din bugetul Județului Bistrița-Năsăud.
  
Perioada de implementare a proiectului: 08.07.2019 - 08.11.2021 (28 luni)
  
Obiective specifice ale proiectului
  
 • Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni și firme, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office;
 •   
 • Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect;
 •   
 • Elaborarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în sectoarele: sănătate, asistență socială, infrastructura de mediu și transport pentru realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aferent anului 2021.
  Rezultate de proiect realizate
  
 • Site modernizat al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud accesibil persoanelor cu dizabilități;
 •   
 • Portal servicii online pentru cetățeni adaptat persoanelor cu dizabilități;
 •   
 • Plan pentru atragerea utilizatorilor la serviciile online;
 •   
 • Extinderea sistemului intern de management al documentelor și integrarea acestuia cu portalul de servicii și cu arhiva electronică retro-digitalizată;
 •   
 • Audit tehnic al sistemului informatic;
 •   
 • Documente din arhiva Consiliul Județean Bistrița-Năsăud retro-digitalizate și integrate cu portalul de servicii online pentru cetățeni;
 •   
 • Criterii de prioritizare a investitiilor în sectoarele: sănătate, asistență socială, infrastructura de mediu și transport pentru realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aferent anului 2021;
 •   
 • Instruirea personalului în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate: 100 persoane din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud au fost instruite și certificate și au dobândit competențe noi în domeniul exploatării și administrării sistemelor informatice implementate.
  Beneficiile utilizării serviciilor electronice  
 • reducerea barierelor birocratice pentru obținerea serviciilor gestionate de instituție;
 •   
 • creșterea gradului de transparență și îmbunătățirea relației cetațenilor cu instituția;
 •   
 • creșterea gamei de servicii electronice oferite;
 •   
 • disponibilitate extinsă pentru folosirea serviciilor online și reducerea deplasărilor la sediul instituției;
 •   
 • creșterea eficienței în operarea solicitărilor cetățenilor.
  Principii orizontale
   În implementarea proiectului au fost respectate principiile orizontale de dezvoltare durabilă, nediscriminare și egalitate de șanse. Proiectul promovează accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la site-ul web modernizat și portalul de servicii online.
  
Vă invităm
  
să accesați site-ul modernizat al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
    
disponibil pe telefon, tabletă, desktop
  
accesibil inclusiv persoanelor cu dizabilităţi
  
Serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean sunt disponibile și online, prin portalul de servicii electronice pentru cetățeni de pe site, www.servicii.portalbn.ro
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, MySMIS 129687/ SIPOCA 667
 Consiliului Județean Bistrița-Năsăud: localitatea Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1 Județul Bistrița-Năsăud, cod poștal:420080    Telefon centrală: 0263/213657    Telefon relații cu publicul / Înscriere audiență: 0263/211460    Fax: 0263/214750; 0263/213760    E-mail: cjbn@cjbn.ro   Program de funcţionare: Luni – Joi (07:30 - 16:00); Vineri (07:30 - 13:30)   Petițiile se pot formula utilizând servicii poștale, e-mail:cjbn@cjbn.ro; fax:0263/214750